• handgemaakt met aandacht
  • gratis verzending vanaf €100,-.

ALGEMENE VOORWAARDEN

LBportretschilder is een label van Laura Boudesteijn

LEVERING

De opgegeven termijn voor levering is altijd indicatief. LBportretschilder doet zijn

uiterste best om de genoemde termijnen te halen. Als dit onverhoopt

buitensporige vertraging oplevert zal je als klant een bericht ontvangen en wordt

samen gekeken naar een voor beiden prettige oplossing.

 

WIJZIGINGEN OF ANNULERING OPDRACHT

Als er tijdens het tekenproces wijzigingen ontstaan in de wensen van de

opdrachtgever, dan kan het voorkomen dat er, in overleg met de opdrachtgever,

een meerprijs wordt bepaald. Bij het annuleren van een opdracht is de

opdrachtgever een volledige betaling verschuldigd.

 

WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN ORIGINELEN

Het is niet toegestaan, zonder overleg met LBportretschilder, wijzigingen aan te

brengen in het werk van LBportretschilder. 

 

VERZENDING

Verzending gebeurt met behulp van een verzendservice. De keus voor

verzendpartij is op dit moment PostNL maar LBportretschilder is vrij om voor een

ander postbedrijf te kiezen. Eventuele portokosten worden tijdens het bestellen

gerekend. Mocht het voorkomen bij internationale bestellingen dat er extra kosten

gerekend worden voor invoer bij de douane, dan zijn deze kosten voor de klant.

 

GELDIGHEID KADOBONNEN

Kadobonnen zijn maximaal 3 jaar geldig en kunnen enkel worden besteed in de

webshop van LBportretschilder. Ze kunnen niet ingewisseld worden voor geld. 

 

OVERMACHT

LBportretschilder maakt persoonlijke portretten.  Dat betekent dat in geval

van overmacht: zoals ziekte, staking van transport of welke soort dan ook, zij

gerechtigd is om een levering uit te stellen of te annuleren.

 

NAAMSVERMELDING

Bij het publiceren van eenportret van LBportretschilder, dient de naam

(LBportretschilder) op passende wijze in de publicatie vermeld te worden.

 

AUTEURSRECHT EN LICENTIE

-Het auteursrecht van de door de door LBportretschilder gemaakt portret blijft

te allen bij LBportretschilder.

-De opdrachtgever kan, met extra betaling, exclusief recht krijgen om het

portret te publiceren binnen de afgesproken uitgave. Dit geldt bijvoorbeeld

voor de illustratie in boeken, promotiemateriaal en digitale uitgaves.

-Als de opdrachtgever het portret voor andere doeleinde dan op voorhand is

afgesproken zou willen gebruiken, moet dit worden afgestemd met

LBportretschilder. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

 

PROMOTIE

LBportretschilder is gerechtigd het portret te gebruiken voor

promotiedoeleinden van LBportretschilder. Hieronder vallen onder andere social

media, portfolio en promoties.

 

PRIVACY

LBportretschilder gebruikt persoonlijke gegevens enkel voor het verwerken van

bestellingen. Enkel en alleen daarvoor worden deze opgeslagen in onze database.

Op speciaal verzoek kunnen wij inzicht geven in de gegevens en/of deze

verwijderen.

 

KLACHTEN

Klachten over het gekochte item dienen tijdig na constatering daarvan bij

LBportretschilder te worden aangegeven. Waarbij binnen één maand in ieder

geval tijdig is. Ben je te laat met het indienen van je klacht, dan leidt dit tot

verlies van je rechten. Een klacht kan gestuurd worden aan

info@lbportretschilder.nl

 

RETOUR MAATWERK

De portretten van  LBportretschilder  zijn maatwerk. Maatwerk leveringen

kunnen niet geretourneerd worden. Dit is conform de Nederlandse wetgeving.